Projekti un to versijas
visos laukos tikai projektu nosaukumos
Tēma Nosaukums Kods Proj. gads Periodiskums
TŪRISMS
Ārvalstu ceļotāju raksturojošie rādītāji 10302039 2017 ceturksnis
RAŽOTĀJU CENAS
Biznesa pakalpojumu cenu indekss 10502012 2017 ceturksnis
NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
Būvatļaujas 10402017 2017 ceturksnis
RAŽOTĀJU CENAS
Būvniecības izmaksu indekss 10502011B 2017 mēnesis
RAŽOTĀJU CENAS
Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībā 10502011A 2017 ceturksnis
KONJUNKTŪRA
Būvniecības konjunktūras apsekojums 10107003 2017 mēnesis
NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
Būvniecības produkcija 10402014 2017 ceturksnis
TRANSPORTS
Cauruļvadu transports 10302029 2017 mēnesis
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Centrālās un vietējās valdības sektorā iekļauto sabiedrību finanšu aktīvu, pasīvu un peļņas vai zaudējumu aprēķins 10408017 2017 ceturksnis
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Citas finanšu starpniecības un finanšu starpniecību papildinošas darbības sabiedrību finanšu aktīvu, pasīvu un peļņas vai zaudējumu aprēķins 10408018 2017 ceturksnis