Projekti un to versijas
visos laukos tikai projektu nosaukumos
Tēma Nosaukums Kods Proj. gads Periodiskums
NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
Būvatļaujas 10402017 2018 ceturksnis
RAŽOTĀJU CENAS
Būvniecības izmaksu indekss 10502011B 2018 mēnesis
RAŽOTĀJU CENAS
Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībā 10502011A 2018 ceturksnis
KONJUNKTŪRA
Būvniecības konjunktūras apsekojums 10107003 2018 mēnesis
DARBA SAMAKSA
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem 10707015 2018 mēnesis
RAŽOTĀJU CENAS
Eksporta vienības vērtības indekss 10502009A 2018 mēnesis
ENERĢĒTIKA
Energoresursu imports, ražošana un patēriņš 10303025 2018 mēnesis
ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA
ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika ( INTRASTAT) 10608001 2018 mēnesis
ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA
ES dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistika un preču tirdzniecības statistika ar trešajām valstīm kopā (INTRASTAT + EXTRASTAT) 10608003A 2018 mēnesis
RAŽOTĀJU CENAS
Importa vienības vērtības indekss 10502010A 2018 mēnesis