Rādītājs A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž
Kods Nosaukums Definīcija Mērvienība Versiju saraksts
Absolūtā likviditāte Absolūtās likviditātes koeficients rāda, kādu īstermiņa saistību daļu uzņēmums var segt vistuvākajā laikā. Versiju saraksts
F.4 Aizdevumi Finanšu aktīvi, kas rodas, kad kreditori aizdod naudu debitoriem tieši vai ar brokeru starpniecību, un kas ir apliecināti ar neapgrozāmiem dokumentiem vai nav apliecināti ar dokumentiem. lati Versiju saraksts
F4 Aizdevumi Visi darījumi ar finanšu aktīviem, kas rodas, kad kreditori aizdod naudu debitoriem tieši vai ar brokeru starpniecību, un kas ir apliecināti ar neapgrozāmiem dokumentiem vai nav apliecināti ar dokumentiem.
euro Versiju saraksts
Aizņemtās darbvietas Algota darbvieta, kurā darbinieks ir pieņemts darbā. skaits Versiju saraksts
F.5 Akcijas un cits pašu kapitāls Finanšu aktīvi, kuri apliecina īpašuma tiesības uz korporācijām vai kvazikorporācijām. Likvidācijas gadījumā tie parasti dod tiesības to turētājiem uz daļu no korporācijas vai kvazikorporāciju peļņas un uz daļu no to neto aktīviem. lati Versiju saraksts
F5 Akcijas un cits pašu kapitāls Visi darījumi ar akcijām un pašu kapitālu, kas ir finanšu aktīvi, kuri apliecina īpašuma tiesības uz korporācijām vai kvazikorporācijām. Šie finanšu aktīvi likvidācijas gadījumā parasti dod tiesības to turētājiem uz daļu no korporācijas vai kvazikorporāciju peļņas un uz daļu no to neto aktīviem.
euro Versiju saraksts
F.51 Akcijas un cits pašu kapitāls, neskaitot kopieguldījumu fondu apliecības Finanšu aktīvi, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, kas apliecina īpašuma tiesības uz korporācijām vai kvazikorporācijām. Likvidācijas gadījumā tie parasti dod tiesības to turētājiem uz daļu no korporācijas vai kvazikorporāciju peļņas un uz daļu no to neto aktīviem. lati Versiju saraksts
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Kapitāls, kas nepieciešams uzņēmuma darbības uzsākšanai un tā statūtos mērķu sasniegšanai. Uzņēmuma statūtos norādīts pamatkapitāla lielums naudas izteiksmē, kuru veido sabiedrības daļu (akciju) nominālvērtība. lati Versiju saraksts
Akmeņogles Ogles, kuru augstākā siltumspēja ir lielāka par 23865 kJ/kg un kuras izmanto kā kurināmo. Šajā kategorijā ietilpst antracīts, koksa ogles un citas bitumenogles.
tonnas Versiju saraksts
Alkoholisko dzērienu patēriņš LR patērēto alkoholisko dzērienu apjoms. litri