Projects and versions
all fields only in project name
Index Name Code Proj. year Period
RAŽOTĀJU CENAS
Biznesa pakalpojumu cenu indekss 10611012 2020 ceturksnis
RAŽOTĀJU CENAS
Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībā 10611011A 2020 ceturksnis
KONJUNKTŪRA
Būvniecības konjunktūras apsekojums 10107003 2020 mēnesis
TŪRISMS
Iedzīvotāju atpūtas un darījuma braucieni 10302038 2020 gads
RAŽOTĀJU CENAS
Importa cenu indekss 10611010A 2020 mēnesis
KONJUNKTŪRA
Mazumtirdzniecības konjunktūras apsekojums 10107004 2020 mēnesis
KONJUNKTŪRA
Pakalpojumu konjunktūras apsekojums 10107005 2020 mēnesis
IEDZĪVOTĀJI
Pastāvīgie iedzīvotāji 10712005C 2020 mēnesis
RŪPNIECĪBA
Piena produktu ražošana 10401013 2020 mēnesis
KONJUNKTŪRA
Rūpniecības konjunktūras apsekojums 10107001 2020 mēnesis