Indicator A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kods Nosaukums Definīcija Mērvienība Version list
Puķu, ogulāju, augļu un dekoratīvo koku un krūmu stādu pārdošana
Ābeļu stādījumu blīvums "Blīvums" ir ābeļu skaits hektārā
koku skaits hektārā Version list
Ābeļu stādījumu vecums "Vecums" ir gadu skaits kopš stādīšanas gada, ko uzskata par 1. gadu.
gadi Version list
Absolūtā likviditāte Absolūtās likviditātes koeficients rāda, kādu īstermiņa saistību daļu uzņēmums var segt vistuvākajā laikā. Version list
F.4 Aizdevumi Finanšu aktīvi, kas rodas, kad kreditori aizdod naudu debitoriem tieši vai ar brokeru starpniecību, un kas ir apliecināti ar neapgrozāmiem dokumentiem vai nav apliecināti ar dokumentiem. lati Version list
F4 Aizdevumi Visi darījumi ar finanšu aktīviem, kas rodas, kad kreditori aizdod naudu debitoriem tieši vai ar brokeru starpniecību, un kas ir apliecināti ar neapgrozāmiem dokumentiem vai nav apliecināti ar dokumentiem.
euro Version list
10707006A Aizņemtās darbvietas Algota darbvieta, kurā darbinieks ir pieņemts darbā. Aizņemto darbvietu skaitā tiek ietverti gan pilna un nepilna darba laika darbinieki, par kuriem saskaņā ar Darba likumu ir jāveic darba laika uzskaite, gan tie darbinieki, kuriem darba laika uzskaite netiek veikta. skaits
Aizņemtās darbvietas Algota darbvieta, kurā darbinieks ir pieņemts darbā. skaits Version list
F.5 Akcijas un cits pašu kapitāls Finanšu aktīvi, kuri apliecina īpašuma tiesības uz korporācijām vai kvazikorporācijām. Likvidācijas gadījumā tie parasti dod tiesības to turētājiem uz daļu no korporācijas vai kvazikorporāciju peļņas un uz daļu no to neto aktīviem. lati Version list
F5 Akcijas un cits pašu kapitāls Visi darījumi ar akcijām un pašu kapitālu, kas ir finanšu aktīvi, kuri apliecina īpašuma tiesības uz korporācijām vai kvazikorporācijām. Šie finanšu aktīvi likvidācijas gadījumā parasti dod tiesības to turētājiem uz daļu no korporācijas vai kvazikorporāciju peļņas un uz daļu no to neto aktīviem.
euro Version list